Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2019

pamelaxoxo
3272 6765 420
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viamoname moname
pamelaxoxo
Człowiek, który cierpi, nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie krzyczy.
— fragment listu narkomana w "Ty zaraziłeś ich narkomanią" Marka Kotańskiego
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamoname moname

October 26 2018

pamelaxoxo
wszystko mnie boli
boli mnie przeszłość
boli mnie teraźniejszość i boli przyszłość
boli mnie strach i boli mnie spokój
z miłością nie rozmawiam
z przyjaźnią nie mam kontaktu
a to boli.
pamelaxoxo
pamelaxoxo
4046 79cc 420
Reposted fromcaraseen caraseen viamoname moname
pamelaxoxo
5399 d8a2 420
Reposted frommy-little-world my-little-world viamoname moname

February 15 2017

pamelaxoxo
5756 d19b 420
Reposted fromwybuchmuzgu wybuchmuzgu viapl pl
pamelaxoxo
6133 eeba
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viamoname moname
Must-Have Items From San Diego Comic-Con
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
pamelaxoxo
4864 0240 420
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viastarryeyed starryeyed
pamelaxoxo
Zupo jak dobrze, że jesteś nie rób tego więcej.
— :')
Reposted frommajenki majenki viapl pl
pamelaxoxo
1250 6c66 420
Reposted fromcloouds cloouds viamoname moname

July 02 2015

pamelaxoxo
1376 4816 420
Reposted frompolandia polandia viapl pl
7507 de69 420
pamelaxoxo
5233 a142 420
Reposted fromktosiowa ktosiowa viastarryeyed starryeyed
pamelaxoxo
1224 ec00 420
"For the watch"
Reposted fromPanteon Panteon viagameofthrones gameofthrones
pamelaxoxo
3522 b3a5 420
Reposted fromfoina foina viamoname moname
pamelaxoxo
5534 e115 420
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viastarryeyed starryeyed
pamelaxoxo
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viapl pl
pamelaxoxo
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl